Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Jubileuszowe uroczystości z tej okazji zgromadziły 21 czerwca 2022 r. w Toruniu kadrę dydaktyczną Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni pod przewodnictwem Rektora-Komendanta kadm. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta, podchorążych tej Uczelni, pododdziały marynarzy, wysokiej rangi dowództwo Marynarki Wojennej i wielu gości .


Na uroczystościach EDW reprezentowali oraz przekazali słowa życzeń wraz z modlitwą o błogosławieństwo - bp Marcin Makula oraz dziekan MW ks. kmdr por. Tadeusz Jelinek.