Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2013, s. 2

Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy do Państwa rąk pierwszy w tym roku numer „Jednoty”. Nowy rok to nowe pomysły i rozwiązania. Zmodyfikowaliśmy nieco wygląd okładki naszego czasopisma. Uruchomiliśmy też nową stronę internetową. Mamy nadzieję, że te zmiany przypadną Państwu do gustu.

Jednak to, co najważniejsze w „Jednocie”, to jej oferta czytelnicza. Tym razem proponujemy dwa bloki materiałów. Pierwszy dotyczy różnych aspektów małżeństwa i rodziny – kwestii małżeństw osób o różnej przynależności wyznaniowej, rozwodów czy zapobiegania przemocy w rodzinie. Drugi blok dotyczy badań socjologicznych przeprowadzonych wśród warszawskich ewangelików i próby stworzenia portretu współczesnego polskiego ewangelika.

Naszym Czytelnikom proponujemy również wizytę w reformowanym Berlinie oraz recenzję Ekumenicznego Przekładu Przyjaciół Nowego Testamentu. W obliczu abdykacji papieża Benedykta XVI analizujemy jego dorobek w kontekście ekumenicznym. A do rozważań nad problemami sumienia zachęci nas recenzja filmu „Pokłosie”.

Zachęcamy do lektury!