Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 2/1991

 

OŚWIADCZENIE POLSKIEJ RADY EKUMENICZNEJ

Kościoły członkowskie Polskiej Rady Ekumenicznej są głęboko wstrząśnięte interwencją wojsk radzieckich i zastosowaniem przemocy wobec bezbronnej ludności na Litwie, w wyniku czego są zabici i ranni.

Jako chrześcijanie przekonani jesteśmy, że terror i represje niczego nie są w stanie rozwiązać, a jedynie wywołują poczucie krzywdy i prowadzą do nienawiści. Polska Rada Ekumeniczna solidaryzuje się z narodami Litwy, Łotwy i Estonii w ich dążeniu do zachowania tożsamości narodowej i państwowej oraz odzyskania niepodległości, którą utraciły w tragicznych latach drugiej wojny światowej. W imieniu Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej apelujemy o pojednanie między narodami i współpracę w duchu pluralistycznego społeczeństwa między różnymi grupami narodowościowymi i religijnymi. Wierzymy, że nie dojdzie do powtórzenia tak tragicznych wydarzeń1. Polska Rada Ekumeniczna, przyłączając się do akcji niesienia pomocy przez społeczeństwo polskie narodowi litewskiemu, przekazuje na ten cel 5 milionów złotych.

Warszawa, dnia 16 stycznia 1991 r.

 

ODEZWA KOŚCIOŁÓW CZŁONKOWSKICH POLSKIEJ RADY EKUMENICZNEJ
DO KOŚCIOŁÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH NA LITWIE

Głęboko wstrząśnięci wydarzeniami na Litwie i krwawą interwencją wojsk radzieckich przesyłamy na Wasze ręce wyrazy współczucia dla narodu litewskiego i rodzin osób zabitych.

Jako ludzie wiary, łącząc się w Jezusie Chrystusie z Wami i z narodami Łotwy i Estonii, wyrażamy solidarność w Waszym dążeniu do wolności i odzyskania suwerenności państwowej, którą utraciliście w tragicznych latach drugiej wojny światowej.

Popierając Wasze starania o odzyskanie niepodległości pragniemy, aby rozwiązywanie trudnych problemów odbywało się w duchu pojednania i metodami pokojowymi. „Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte wśród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie” (Ef. 4:31-32).

W imieniu Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej zapewniamy o naszych nieustannych modlitwach do Boga o pokój, pojednanie i wolność dla Was i innych krajów bałtyckich. Wierzymy, że nie dojdzie do powtórzenia tak tragicznych wydarzeń2.

Warszawa, dnia 16 stycznia 1991 r.

KOŚCIOŁY CZŁONKOWSKIE POLSKIEJ RADY EKUMENICZNEJ

1W chwili, gdy oddajemy numer do druku, doszła do nas informacja o użyciu przemocy na Łotwie – red.

2W chwili, gdy oddajemy numer do druku, doszła do nas informacja o użyciu przemocy na Łotwie – red.