Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

ImageNR 8-9 / 2000

Małżeństwo w kulturze islamu

Małżeństwo i rodzina cieszą się w kulturze islamu ogromnym poważaniem. Zawarcie związku małżeńskiego jest powinnością każdego mężczyzny i każdej kobiety. Pomimo że małżeństwo nie jest sakramentem, ma głębokie znaczenie religijne.

Koran dopuszcza poślubienie przez mężczyznę nawet czterech kobiet, jednak pod warunkiem, że będzie on w stanie traktować wszystkie swe żony sprawiedliwie. Zawierając małżeństwo, mężczyzna zobowiązuje się, że będzie się troszczył o godziwe utrzymanie żony i dzieci. Natomiast żona nie musi z własnych środków łożyć na prowadzenie domu.

Rodzina muzułmańska jest rodziną patriarchalną. Islam nadaje mężczyźnie przewagę prawną. Jego zeznania w charakterze świadka w kwestiach prawa rodzinnego liczą się bardziej niż zeznania żony. Wynika to z przekonania, że kobieta nie posiada takiej samej jak mężczyźni zdolności do wydawania sądów. W rodzinie muzułmańskiej obowiązuje też wyraźny podział obowiązków. Prerogatywą mężczyzny jest podejmowanie oficjalnych decyzji, załatwianie ważnych spraw oraz reprezentowanie rodziny na zewnątrz i decydowanie o losie jej członków. Zadaniem kobiety jest natomiast prowadzenie domu i wychowywanie dzieci.

Wpływ rodziny na stabilność małżeństwa

Małżeństwa mieszane należą do związków często uznawanych za niepożądane. Podczas rozmów zarówno z muzułmanami, jak i Polakami spotykałam się z twierdzeniem, iż powinno się ich unikać. Lepiej jest znaleźć sobie partnera pośród współwyznawców czy osób pochodzących z tego samego kręgu kulturowego. To przekonanie może stać się przyczyną nieporozumień z krewnymi małżonków, którzy nie akceptują ich związku.

Istniejące w Polsce negatywne stereotypy na temat wyznawców islamu, oraz niepochlebne opinie mieszkańców krajów muzułmańskich na temat Europejek, mają niewątpliwie wpływ na brak akceptacji dla związków mieszanych: Z tego, co wiem, ślub z muzułmaninem był najczęściej tragedią. Bo jak to w ogóle: nie dość, że ją wywiezie, to ją jeszcze zamknie, albo już zamknął. Po drugie, to jest brudas. A jakie będą dzieci? Muzułmańskie. Dla większości osób jest to nie do pomyślenia. Chrztu nie będzie, komunii nie będzie. Więc to nie jest takie miłe dla większości osób.

Główną jednak przyczyną sceptycyzmu jest świadomość trudności, jakie czekają dwoje ludzi, którzy pomimo wyznawania odmiennej religii decydują się na spędzenie ze sobą reszty życia. Obawy o niepewną przyszłość młodych, niedoświadczonych osób są źródłem pesymizmu czy wręcz niechęci do takich związków. Jak jednak wynika z przeprowadzonych przeze mnie wywiadów, działania polskiej rodziny zmierzające do zapobieżenia związkowi córki z wyznawcą islamu okazywały się skuteczne tylko wtedy, kiedy kobieta należała do osób zbyt słabych psychicznie, aby przeciwstawić się swym najbliższym, lub gdy jej decyzja była nie dość stanowcza. Uzyskałam informację tylko o jednym takim przypadku.

Anna Rzepecka

Polsko-muzułmańskie małżeństwa mieszane - pełny tekst

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl