Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 2/2013, ss. 6-7

Głosowanie podczas obrad Synodu w Bełchatowie (fot. K. Wodzyński)

 

W Bełchatowie 25 i 26 maja obradował Synod Kościoła ewangelicko-reformowanego. Część obrad poświęcono 450. rocznicy wydania Biblii brzeskiej. W urząd prezesa wprowadzono Ewę Jóźwiak – pierwszą w historii kobietę kierującą Synodem. Wybrano również prezydium Synodu, kierownictwo Diakonii oraz dyskutowano nad prawem kościelnym.

Synod rozpoczął się nabożeństwem w bełchatowskim kościele ewangelicko-reformowanym, które odprawił ks. bp Marek Izdebski (tekst kazania tutaj). Podczas nabożeństwa wprowadzono w urząd prezesa Synodu, Ewę Jóźwiak. Jest to pierwsza kobieta na tym urzędzie.

Pozdrowienia dla Synodu i nowej prezes przekazali przedstawiciele władz samorządowych Bełchatowa: Dariusz Matyśkiewicz wiceprezydent Bełchatowa oraz Arkadiusz Kubik ze Starostwa Powiatowego, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. bp Jerzy Samiec, dyrektor generalna Diakonii Polskiej Wanda Falk. Szczególny wyraz miały życzenia ks. bp. seniora Zdzisława Trandy, który wzruszonym głosem życzył, aby nowa prezes była oddana Chrystusowi i kierowała się duchem ks. Jerzego Sachsa (jej dziadka) w pracy na rzecz ludzi i Kościoła.

W imieniu Ewangelickiego Kościoła Krajowego Lippe głos zabrał ks. Mirosław Danysz. „Cieszę się, że Kościoły w Polsce idą naszym śladem i wybierają kobiety na tak wysokie stanowiska” – mówił duchowny niemieckiego Kościoła.

„Myślę, że to nie takie ważne, że kobieta będzie kierować Synodem. Ważne, aby kierował nami Duch Święty” – powiedziała Ewa Jóźwiak dziękując za pozdrowienia. Kolejne dwie godziny obrad poświęcono 450. rocznicy wydania Biblii brzeskiej (piszemy o tym tutaj). Patronat nad tą częścią objął prezydent Bełchatowa pan Marek Chrzanowski.

Druga część obrad, która toczyła się w przepięknych i gościnnych wnętrzach Muzeum Regionalnego, miała charakter sprawozdawczo-wyborczy. Przyjęto sprawozdania biskupa, prezesa Konsystorza, finansowe, komisji synodalnych (prawa, problemowej, rewizyjnej). Udzielono Konsystorzowi absolutorium za rok 2012.

Wybrano prezydium Synodu. W jego skład obok prezes Ewy Jóźwiak i ks. bp. Marka Izdebskiego weszli: Jolanta Pospiszył (sekretarz Synodu), Hanna Tranda (zastępca sekretarza), ks. Roman Lipiński (notariusz Synodu) oraz ks. Tadeusz Jelinek (zastępca notariusza). Synod wybrał również po raz kolejny Birutę Przewłocką-Pachnik na prezesa Diakonii. Do Rady Diakonii weszli: Marzena Matejka, Maciej Konwicki i Zofia Wołoszczak. Nowo wybrane gremia zostały wprowadzone w służbę podczas niedzielnego nabożeństwa. Niestety ks. Kornelia Schauf z Detmold, która miała wygłosić kazanie, nie była obecna z powodów osobistych. Przygotowany przez nią tekst przetłumaczył na język polski i odczytał ks. Mirosław Danysz (można go przeczytać tutaj).

Synod przedłużył kadencję Konsystorza i Synodalnej Komisji Rewizyjnej do końca 2013 r., jednak wybory do tych gremiów mają się odbyć na drugim posiedzeniu tegorocznej sesji zwyczajnej, które będzie miało miejsce 30 listopada w Zelowie. Podczas obrad kontynuowano drugie czytanie nowelizacji „Prawa wewnętrznego”. Dyskutowano nad rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi Synodu i poddawano je głosowaniu (rozdział „Synod”). Do przedyskutowania pozostały synodałom dwa ostatnie rozdziały: „Konsystorz” i „Przepisy przejściowe i końcowe”.

ej, mg, mk

* * * * *

Podziękowanie

Drodzy członkowie Synodu!

Z Bożą pomocą zrobiliśmy w Bełchatowie wiele. Wszystkim delegatom dziękuję za owocne obrady i pozytywną atmosferę. Ten Synod był rzeczywiście świętem Kościoła!

Ewa Jóźwiak