Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

6/1991

Panie nasz i Nauczycielu,
masz wobec nas swój plan
i codziennie stawiasz przed nami zadania.
A i my sami ciągle wyznaczamy sobie jakieś cele...
Naucz nas. Boże, rozróżniać
to, co ważne, od tego, co pozorne.

Często z wielkim zapałem
rzucamy się w wir spraw,
podejmujemy wiele działań
i napotykamy trudności,
które nas zniechęcają.
Daj nam. Boże, siłę wytrwałości.

Tak często jesteśmy zadowoleni z naszej wiary,
chowamy się w nią, jak w bezpieczny kokon.
Pomóż nam, Jezu Chryste,
wyjść do naszych braci,
aby ich także wciągnąć
w bezpieczny krąg Twojej miłości.