Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2014, s. 4

 

Modlitwa Daga Hammarskjölda

Ulituj się nad nami

ulituj się

nad naszym dążeniem,

byśmy w twej obecności,

w miłości i wierze,

w sprawiedliwości

i pokorze,

opanowani,

wierni i odważni

mogli iść za tobą

i spotkać się

z tobą w milczeniu.