Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1-2 / 2010

Z dala od ogromu bytu,
zamknięci w naszych własnych pojęciach,
możemy pogardzać wszystkim,
i wszystko piętnować.
Lecz stojąc między niebem
a ziemią, milkniemy.

Abraham Joshua Heschel
„Bóg szukający człowieka”