Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne 2018 (fot. mk)
(fot. mk)

 

– Trudno pogodzić się z polityką, która czasami jest oparta na konfrontacji. Buta czasami jest mylona z godnością. Prawdziwą godność potrafi zachować tylko ten, kto zna swoją wartość, a znając swoją wartość potrafi szanować swojego adwersarza. Musimy pamiętać, że wszyscy mają swoją godność – powiedział podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego prezes Polskiej Rady Ekumenicznej ks. bp Jerzy Samiec.

Ekumeniczne Spotkania Noworoczne odbywają się co roku w styczniu. Tegoroczne miało miejsce 10 stycznia w warszawskim Centrum Luterańskim i zgromadziło liczne grono osób związanych z ruchem ekumenicznym i życiem publicznym w Polsce. Przybyłych gości przywitał dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) ks. Grzegorz Giemza.

Przemówienie wygłosił prezes PRE ks. bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Nawiązując do Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan wyraził ubolewanie, że nabożeństwa ekumeniczne nie cieszą się dużą frekwencją. – Wyraźnie zauważalny jest też trend ruchów antyekumenicznych, które występują we wszystkich Kościołach wbrew oficjalnym dokumentom i porozumieniom podpisywanym przez zwierzchności – powiedział. Podkreślił, że trzeba się zająć tym narastającym problemem. – Może czas, aby przeprowadzono dogłębne badania nad stanem wiedzy ekumenicznej wśród wiernych, a może przede wszystkim wśród duchownych i hierarchów – stwierdził prezes PRE. Mówił o potrzebie refleksji nad tym, w jaki sposób przenieść oficjalne, bardzo dobre ustalenia i dokumenty ekumeniczne do codzienności życia Kościołów. Podkreślał, że nigdy nie było tak głębokiej relacji między Kościołami.

Ks. bp Jerzy Samiec z niepokojem odniósł się do wzrostu pogardy i braku szacunku wobec różnych grup. – Jako mniejszości religijne jesteśmy szczególnie wyczuleni na wszelkie tego typu przejawy nietolerancji czy wręcz agresji, bo sami możemy stać się przedmiotem podobnych ataków. Nie zgadzamy się na rozpowszechnianie stereotypu Polak – katolik, bo jesteśmy Polakami, choć nie jesteśmy katolikami – powiedział. Wyraził również zaniepokojenie przestępstwami na tle rasistowskim w Polsce. – Najczęstsze ataki z nienawiści dotyczą muzułmanów, których w Polsce jest około 30 tys. Jako chrześcijanie, wszyscy, niezależnie od przynależności konfesyjnej, głosimy miłość Chrystusową, która dotyczy wszystkich ludzi, bez wyjątku – przekonywał.

Prezes PRE przypomniał, że ważną dziedziną działalności Rady jest praca na rzecz pojednania. Wspominał wkład Kościołów w pojednanie polsko-niemieckie i podkreślił, że był to trudny proces, prowadzony często pod prąd dominujących opinii, ale zakończony sukcesem. – Dlatego solidaryzujemy się z wystąpieniem biskupów katolickich, którzy ostrzegali polityków przed działaniami, które mogą te przyjacielskie relacje zburzyć – powiedział. W kontekście prowadzonego przez Polską Radę Ekumeniczną projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech” podkreślił, że tylko prowadząc dialog i rozmawiając o trudnych sprawach można je przepracować, rozładować napięcia, wzajemnie sobie przebaczyć. – Dlatego trudno mnie osobiście pogodzić się z polityką, która czasami jest oparta na konfrontacji. Buta czasami jest mylona z godnością. Prawdziwą godność potrafi zachować tylko ten, kto zna swoją wartość, a znając swoją wartość potrafi szanować swojego adwersarza. Musimy pamiętać, że wszyscy mają swoją godność. A do pojednania prowadzi przyznanie się do winy i proszenie o przebaczenie. Dlatego tak niezwykłe były słowa wypowiedziane pięćdziesiąt dwa lata temu: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” – mówił.

Ks. bp Samiec wspomniał też o instytucjach związanych z Polską Radą Ekumeniczną. Poinformował, że w tym roku Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie przeprowadzi się do nowej, własnej siedziby, zaś Towarzystwo Biblijne w Polsce wyda cały ekumeniczny przekład Biblii w jednym tomie. Dziękował też wszystkim, którzy przyłączyli się do obchodów zeszłorocznego jubileuszu 500 lat reformacji. – Życzę państwu dobrego roku 2018, roku 100-lecia odzyskania niepodległości naszej ojczyzny. I życzę, żebyśmy umieli ze sobą rozmawiać i dążyć do tego, co nas łączy, a nie dzieli – zakończył prezes PRE.

Słowa pozdrowień przekazał rzymskokatolicki prymas Polski abp Wojciech Polak. – Życzę, abyśmy potrafili się hojnie dzielić naszym człowieczeństwem, wzrastać przed Panem razem, a on niech naszej drodze błogosławi – powiedział hierarcha.

Życzenia przekazali również dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w MSWiA Andrzej Rudlicki oraz pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. – Jeżeli mogę czegoś życzyć państwu, to tylko lepszego 2018 r., bo ten poprzedni był dla nas trudny, pełen spięć i rozdzielenia społeczeństwa – powiedziała prezes Gersdorf i poprosiła wszystkich i wszystkie Kościoły o modlitwę za nasz kraj i za to, żeby społeczeństwo nie było tak rozbite. – Jest to bardzo smutne doświadczenie, szczególnie dla mnie, jako pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, kiedy postponowany jest cały wymiar sprawiedliwości. Życząc państwu wszystkiego najlepszego, proszę o modlitwę za ten wymiar sprawiedliwości, który musi być niezależny i niezawisły, żeby państwo mogło istnieć, bo to jest podstawa państwowości – mówiła.

Na koniec życzenia przekazał prezes Towarzystwa Biblijnego i zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP ks. bp Andrzej Malicki. – Życzę nam wszystkim, abyśmy w tym roku jeszcze bardziej zbliżali się do Chrystusa, a zbliżając się do Chrystusa zbliżali się do siebie nawzajem – powiedział.

W Ekumenicznym Spotkaniu Noworocznym – oprócz wymienionych osób – udział wzięli zwierzchnicy pozostałych Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej: pastor Mateusz Wichary (Kościół Chrześcijan Baptystów w RP), ks. bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP), bp Wiktor Wysoczański (Kościół Polskokatolicki w RP), bp M. Karol Babi (Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP) oraz metropolita Sawa (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny). Obecni byli również rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ks. prof. Bogusław Milerski, reprezentanci Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, rzymskokatolickiego, zielonoświątkowego, społeczności żydowskiej, oddziałów i komisji Polskiej Rady Ekumenicznej, ludzie nauki i mediów, dyplomaci, urzędnicy państwowi oraz wielu innych świeckich i duchownych zaangażowanych w dialog i ruch ekumeniczny.