Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Okładka 11/2003NR 11 / 2003

Przewodniczący Światowej Federacji Luterańskiej, biskup Mark S. Hanson (USA) wydał 16 października oświadczenie z okazji rocznicy powołania Karola Wojtyły na urząd biskupa Rzymu. Czytamy w nim, że czwarty w historii pod względem długości pontyfikat naznaczony jest wieloma osiągnięciami. Jan Paweł II jako papież-pielgrzym niestrudzenie zanosi Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie milionom ludzi na całej ziemi. Jego osobiste doświadczenia związane z życiem w ustroju komunistycznym oraz niezmienne zaangażowanie w sprawy pokoju doprowadziły, zdaniem biskupa Hansona, do obalenia żelaznej kurtyny. Bezprecedensowe modlitwy papieża w żydowskiej synagodze oraz muzułmańskim meczecie stanowiły wyrazisty, a zarazem pokorny, znak jego przywiązania do idei pojednania w świecie przepełnionym strachem i podziałami.

Zdaniem przewodniczącego ŚFL, nie sposób nie doceniać wkładu Jana Pawła II w rozwój ekumenizmu. Poprzez swe liczne encykliki, listy apostolskie oraz dokumenty nauczycielskie papież z jasnością wykłada nauczanie Kościoła katolickiego, wzywając jednocześnie do pogłębiania jedności, będącej już udziałem chrześcijan w Jezusie Chrystusie. Biskup Hanson jest przekonany, że - wbrew opiniom mówiącym iż papieski konserwatyzm w myśleniu teologicznym utrwala podziały wśród chrześcijan - obecny biskup Rzymu jest autentycznie zaangażowany w poszukiwanie widzialnej jedności Kościoła chrześcijańskiego.

Według Hansona najważniejszym znakiem ekumenicznego zaangażowania Jana Pawła II było jego osobiste poparcie dla podpisanej w 1999 roku luterańsko-katolickiej Wspólnej deklaracji na temat nauki o Usprawiedliwieniu. Dokument ten poprzez "zróżnicowany konsensus" przynosi porozumienie pomiędzy katolicyzmem i luteranizmem w odniesieniu do fundamentalnej doktryny chrześcijańskiej, będącej jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii od czasów Reformacji. Podpisanie Deklaracji zaowocowało zbliżeniem wymienionych tradycji. Katolicy i luteranie na całym świecie w coraz większym stopniu mają świadomość współuczestniczenia w wierze. Przejawem tego jest wzrastająca gościnność, owocująca m.in. dialogami oraz bliższymi relacjami osobistymi.

Marcin Ziemkowski

25 lat pontyfikatu Jana Pawła II w oczach luteranów - pełny tekst

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl