Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2012

Ekologiczny Zychlin (fot. Tadeusz Jelinek)Drugiego września w Kościołach chrześcijańskich zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej odczytany został „Apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia”. Jest to ekumeniczny list z prośbą o dbanie o środowisko, ekologię, rośliny i zwierzęta, czyli w skrócie o naturę, która nas otacza. Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie pokazuje, jak można się zaangażować w działania proekologiczne.

Autorzy ekumenicznego listu ufają, że ten „apel spowoduje, że ludzie wierzący wpłyną na swoje otoczenie, by zlikwidować szkodliwe działania, takie jak wywożenie śmieci do lasu czy bezmyślne zaśmiecanie ulic, dróg i pól”. Idee piękne, intencje szczytne, ale czy ludzie wezmą to sobie do serca? Czy rzeczywiście zaczną dbać o środowisko? Czy list ten spowoduje, że zaczną segregować śmieci, nie będą ich wyrzucać do lasów itd.? Miejmy nadzieję, że tak.

Mamy też nadzieję, że apel ten trafi do świadomości nie tylko mieszkańców, ale i władz państwowych czy samorządowych, że nie skończy się tylko na słowach, ale pojawią się też czyny. Samymi słowami bowiem nie da się ratować środowiska, ale mogą być one natchnieniem do działania.

Przykładem takich działań proekologicznych jest Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie. W 2009 r. na jej terenie we współpracy z Gminą Stare Miasto została otwarta Ścieżka Edukacyjno-Przyrodniczo-Kulturowa w Żychlinie. Jest to wytyczona w terenie trasa, którą...

Agnieszka Komicz

 

Pełny tekst artykułu po zalogowaniu w serwisie.

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl

 

fot. ks. Tadeusz Jelinek