Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3/2013, s. 2

Drodzy Czytelnicy!

Tym razem w JEDNOCIE sporo historii. Mijająca w tym roku 450. rocznica wydania Biblii brzeskiej i Katechizmu Heidelberskiego – dzieł dla ewangelicyzmu reformowanego fundamentalnych – sprzyja ponownym studiom i refleksjom nad nimi. Proponujemy przyjrzeć się roli Jana Kalwina w procesie przekładu Biblii brzeskiej, a także zastanowić się nad Katechizmem Heidelberskim w kontekście pracy duszpasterskiej. Prezentujemy też mniej znany aspekt działalności Marcina Lutra, dalszy ciąg cyklu o pomocnicach reformacji oraz historię pewnego nabożeństwa w warszawskim kościele reformowanym.

Jednak religia to nie tylko historia, ale i żywotne pytania współczesności. Takie pytania również stawiamy w tym numerze. Do czego można wykorzystać budynek kościelny? Jaki będzie Kościół przyszłości? Jak powinno wyglądać miejsce religii w przestrzeni publicznej? Pytania te świat współczesny stawia przed nami codziennie i nie jest łatwo znaleźć satysfakcjonujące odpowiedzi.

Stawiamy sobie również pytania o naszą odpowiedzialność wobec bliźnich – szczególnie tych w potrzebie. W wirze codziennych spraw nie zawsze mamy możliwość zatroszczyć się o nich. Ale są sytuacje, gdy wystarczy niewiele, by pomóc potrzebującym. Taką możliwość stwarza diakonijna akcja „Prezent pod choinkę”. JEDNOTA już po raz kolejny objęła nad nią patronat medialny i zachęca wszystkich swoich Czytelników do wzięcia w niej udziału. Więcej informacji o tej inicjatywie na www.prezent.cme.org.pl.