Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2014, ss. 20–22

Kosciol Ekumeniczny w Szwecji (logo)Szwecja stała się kolejnym krajem, w którym zaistniał protestancki Kościół unijny. Jest nim utworzony w 2011 r. Kościół Ekumeniczny (Equmeniakyrkan) – wspólnota łącząca prezbiterian, baptystów i metodystów. Nowa denominacja, która uzyskała status zarejestrowanego związku wyznaniowego, jest efektem wieloletnich dążeń zjednoczeniowych trzech macierzystych wspólnot konfesyjnych.

Blisko sto lat starań

Najwcześniejsze zabiegi o zbliżenie między Kościołami protestanckimi w Szwecji innymi niż narodowy (luterański) Kościół Szwecji, określanymi tam jako „wolne Kościoły”, datują się na początek XX w. Bardziej sprzyjający klimat dla tego rodzaju inicjatyw pojawił się w latach 60., kiedy to aż osiem niepaństwowych szwedzkich denominacji prowadziło wspólne rozmowy zjednoczeniowe. W późniejszych pracach nad wizją stworzenia jednego Kościoła uczestniczyły już tylko trzy podmioty:

  1. Svenska Missionskyrkan (Szwedzki Kościół Misyjny – SKM), czyli denominacja prezbiteriańska proweniencji ewangelikalnej (postpietystycznej), będąca członkiem Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych i jednocześnie Międzynarodowej Federacji Wolnych Kościołów Ewangelickich (International Federation of Free Evangelical Churches), która już wcześniej w swoje struktury przyjęła szwedzką Armię Zbawienia,
  2. Svenska Baptistsamfundet (Szwedzka Unia Baptystyczna – SUB) – największa szwedzka denominacja tej konfesji,
  3. Metodistkyrkan i Sverige (Kościół Metodystyczny Szwecji – KMS).

W 2003 r. Doroczna Konferencja Metodystyczna sformułowała nową propozycję połączenia z SKM i SUB, co zaowocowało deklaracją trzech denominacji z 2006 r., iż pragną stworzyć wspólny Kościół, który nie będzie jedynie prostym połączeniem wspólnot go tworzących, lecz nową jakością teologiczną i społeczną, nakierowaną na potrzeby współczesnych mieszkańców Szwecji. 4 czerwca 2011 r. wspólny synod SKM, SUB i KMS podjął uchwałę o ich zjednoczeniu i ukonstytuowaniu Kościoła Wspólnej Przyszłości (Gemensam Framtid). Nazwa ta jednak nie wytrzymała próby czasu i 11 maja 2013 r. podczas synodu w Karlstad zamieniono ją na „Equmeniakyrkan”. W języku angielskim przedstawiciele Kościoła stosują nazwę „Uniting Church of Sweden”, co można tłumaczyć jako Jednoczący Kościół Szwecji.

Podstawy teologiczne

Stanowiący podstawę doktrynalną Kościoła Ekumenicznego dokument pt. „Teologisk Grund för Equmeniakyrkan” (TGE) zawiera typową dla protestantyzmu ostatnich dekad wykładnię teologii Boga, zbawienia i życia chrześcijańskiego. Największa specyfika zaznacza się w obrębie zagadnień eklezjologicznych, co jest zrozumiałe ze względu na zbudowanie tego Kościoła na bazie denominacji wyrastających z trzech różnych tradycji eklezjalnych. Jego ustrój i praktyki musiały być bowiem zaprojektowane w sposób godzący szereg elementów dotychczas do siebie nie przystających. Największe zainteresowanie budził oczywiście sposób rozwiązania spraw chrztu i...

 

Pełny tekst artykułu po zalogowaniu w serwisie.

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl