Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Powierzaj się Bogu z każdym oddechem,
mając świadomość, że wszystko będzie dobrze.
Czyń to tak, by ustały wszystkie trwogi i nastał pokój,
bowiem w Jego rękach i w Jego woli
jest nasz pokój...