Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

ImagePowrócę do mojego wnętrza,
By spocząć na chwilę
W ciszy, którą tam znajduję...
I w uczuciu miłości,
Które ożywiło się we mnie
Jako owoc mojej modlitwy
Za innych...

Anthony de Mello