Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Image

Kiedy się modlisz bądź jak ocean,
w swej głębi zawsze nieporuszony.
Jego fale przypływają i odpływają.
Bądź spokojny w swym wnętrzu,
a złe myśli same odejdą.

Medytacja ojca Serafina z góry Athos
Opracował: Jan Mirosław Bereza OSB