Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Wierzę w słońce, nawet wtedy, gdy nie świeci.
Wierzę w miłość, nawet wtedy, gdy jej nie czuję.
Wierzę w Boga, nawet wówczas, gdy On milczy.

Tradycyjna modlitwa żydowska