Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2015, ss. 11–12

Spotkanie prezydenta z przedstawicielami Kosciolow i zwiazkow wyznaniowych (fot. Kancelaria Prezydenta RP)

 

Życzenia „dobrego roku dla wszystkich ludzi wiary w Polsce” przekazał prezydent Bronisław Komorowski przedstawicielom wszystkich Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce podczas spotkania noworocznego 20 stycznia w Pałacu Prezydenckim. W swoim wystąpieniu podkreślił, iż „jedną z form szacunku dla obywateli, okazywanego przez demokratyczne państwo, jest szacunek dla Kościołów, dla świata wiary”.

Prezydent zwrócił uwagę, iż „wspólnota nigdy nie oznacza, że jesteśmy tacy sami”. – Wspólnota może i powinna obejmować ludzi różnych i o różnych zaangażowaniach, różnych wyznaniach, o różnej kulturze, a czasami nawet o różnym języku. Ważne jest, aby wydobywać to, co tę wspólnotę wzmacnia, to wszystko, co czyni tę wspólnotę piękniejszą i lepszą – podkreślił w swoim przemówieniu prezydent.

Bronisław Komorowski wyraził też przekonanie, że „umiejętność dostrzeżenia innych czyni nas wszystkich trochę lepszymi”, bo wszyscy chcemy tworzyć wspólnotę opartą na wzajemnym szacunku dla różnorodności.

Prezydent zaznaczył, iż jedną z form szacunku dla obywateli, okazywanego przez demokratyczne państwo, jest szacunek dla Kościołów, dla świata wiary. Jego zdaniem dostrzeganie tego, co może łączyć ludzi różnych wrażliwości religijnych, jest elementem budowania mądrej i pięknej wspólnoty.

Kard. Kazimierz Nycz wyraził przekonanie, że „w tym czasie, kiedy w niektórych krajach europejskich formuła wolności religii zaczyna być zastępowana przez »wolność od religii«, to spotkanie ma daleko większe niż tylko symboliczne znaczenie”.

Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz złożył prezydentowi życzenia w imieniu Rady i przekazał mu tekst podpisanego 20 stycznia przez Kościoły zrzeszone w PRE i Kościół rzymskokatolicki „Apelu Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli”.

W imieniu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP przemawiała jego wiceprzewodnicząca Alicja Kobus, a w imieniu Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP mufti Tomasz Miśkiewicz.

Podczas spotkania Kościół ewangelicko-reformowany reprezentowali: prezes Synodu Ewa Jóźwiak, prezes Konsystorza Witold Brodziński, biskup Kościoła ks. Marek Izdebski, radcy Konsystorza: ks. Krzysztof Góral i Katarzyna Karpińska, bp-senior ks. Zdzisław Tranda, a także prezes Kolegium Kościelnego parafii warszawskiej Piotr Niewieczerzał i Krzysztof Bandoła-Skierski kierujący Biblioteką Synodu.