Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3/2018, s. 10

Zameczek Prezydenta - Zamek Dolny w Wisle (fot. Adam Dziura)
Zameczek Prezydenta w Wiśle. Miejsce części obrad tegorocznego Forum Ewangelickiego (fot. Adam Dziura)

 

Tegoroczne Forum Ewangelickie zatytułowane „Ewangelicy Niepodległej. Dzieje i współczesność obywatelskiego zaangażowania” odbywało się od 14 do 16 września w Wiśle.

Cykliczne wrześniowe spotkanie zorganizowane zostało przez specjalnie powołany Komitet Organizacyjny, przy współudziale wiślańskiej parafii ewangelicko-augsburskiej, władz cieszyńskiej diecezji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz wielu osób zaangażowanych w przygotowanie tego przedsięwzięcia.

Forum stało się okazją do przypomnienia tradycji wolnościowych polskich ewangelików, szczególnie żywych na Śląsku Cieszyńskim, pielęgnowanych przez kolejne pokolenia działaczy, którzy nie szczędzili swego trudu dla sprawy odzyskania wolności. Spotkanie miało na celu przypomnienie ewangelickiego wkładu w proces odrodzenia Rzeczypospolitej po stuleciach jej nieistnienia na mapach, upamiętniając sylwetki zarówno luterańskich, jak i ewangelicko-reformowanych działaczy, skupiając uwagę na obu ewangelickich Kościołach, które po 1918 r. włączyły się w dzieło odbudowy kraju i nadanie nowych kształtów własnym wspólnotom. Ale tematyka obrad nie zamknęła się w kręgu zagadnień historycznych, obejmując również współczesne uczestnictwo Kościołów w życiu publicznym oraz ich rolę w podlegającej zmianom rzeczywistości, w nawiązaniu do nieodmiennej misji głoszenia Ewangelii, bez względu na okoliczności.

W Forum wzięła udział grupa ewangelików reformowanych z parafii warszawskiej. Prezes Synodu dr Ewa Jóźwiak przybliżyła słuchaczom przedwojenną aktywność własnego Kościoła, widzianą poprzez pryzmat starań na rzecz odbudowy państwa i własnych struktur w nowej rzeczywistości. Podkreślała zaangażowanie ewangelików reformowanych w sprawy przebiegu granic Polski, obronności czy kwestii społecznych. Przypomniała też, że to ewangelicy reformowani byli pionierami przyznania kobietom praw wyborczych w swoim Kościele, popierając tym samym drogę do równouprawnienia kobiet w Polsce.

Germanista dr Tadeusz Kuśmierowski z Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie wziął udział w panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Zaangażowanie polityczno-społeczne Kościoła – szanse i zagrożenia”. Współpanelistami byli: luterański historyk prof. Andrzej Friszke, redaktor „Polityki” Adam Szostkiewicz oraz filozof i historyk religii – prof. Zbigniew Mikołejko. Rozmowom przewodniczył prof. Jarosław Płuciennik, luteranin, literaturoznawca. Obszerna relacja z Forum została zamieszczona na stronie Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego: www.ptew.org.pl.