Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2016, s. 9

Jacek Jezierski (fot. Michal Karski)W ramach trwającego od 18 do 25 stycznia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w całej Polsce odbywały się nabożeństwa i inne spotkania ekumeniczne. W warszawskim kościele ewangelicko-reformowanym odbyło się nabożeństwo centralne Tygodnia.

Nabożeństwo odbyło się 24 stycznia. Zgromadziło wiele osób, wśród nich zwierzchników kilku Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, a także duchownych innych Kościołów. Liturgię prowadził proboszcz miejscowej parafii ks. Michał Jabłoński, śpiewał chór Modo Maiorum.

Kazanie wygłosił bp Jacek Jezierski, zwierzchnik rzymskokatolickiej diecezji elbląskiej. Nawiązując do ewangelicznej historii rozmowy Jezusa z Samarytanką, zwrócił uwagę, że mimo potencjalnego konfliktu religijnego czy etnicznego potrafili oni prowadzić dialog o rzeczach najważniejszych. – Trzeba rezygnować z martwych obyczajów, schematów i aksjomatów kościelnych, jeśli stoją one na drodze do jedności – mówił katolicki hierarcha. Podkreślił też, że ekumenia wymaga spotkań, dialogu i współpracy, ale też wspólnoty modlitwy.

W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w całej Polsce odbywały się nie tylko nabożeństwa, ale również konferencje, debaty i inne spotkania ekumeniczne. Ofiary zbierane podczas nabożeństw zostaną przekazane na rzecz uchodźców przebywających w obozach w krajach Bliskiego Wschodu.

 

Na zdjęciu: ks. bp Jacek Jezierski wygłasza kazanie (fot. mk)

 

Poniżej fotorelacja z nabożeństwa (fot. mk)