Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2016, s. 8

Nowy dyrektor PRE

Prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. Grzegorz Giemza został wybrany na nowego dyrektora Polskiej Rady Ekumenicznej. Dotychczasowego dyrektora, ks. Ireneusza Lukasa, wybrano na sekretarza Światowej Federacji Luterańskiej ds. Europy. Obaj swoją pracę na nowych stanowiskach rozpoczną 1 kwietnia.

Nowe władze ChAT

Wybrano władze Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na kadencję 2016–2020. Rektorem uczelni ponownie został ks. prof. Bogusław Milerski, zaś prorektorami bp prof. Jerzy Pańkowski i prof. Tadeusz J. Zieliński. Na dziekana Wydziału Teologicznego wybrano prof. Jerzego Ostapczuka, natomiast dziekanem Wydziału Pedagogicznego została prof. Renata Nowakowska-Siuta.