Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

3-4 / 2007

Miłujesz Ty, Panie, roztropność, miłujesz światło,
lecz ponad wszystkie czynności duszy
kochasz najbardziej miłość.
Dlatego te słowa będą wskazówkami roztropności
dla podejmującego podróż,
światłem dla jego drogi
i źródłem miłości krzepiącej go
w czasie pielgrzymowania.

Św. Jan od Krzyża