Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Jednota 4/2015Ukazał się ostatni tegoroczny numer JEDNOTY. Znalazło się w nim dużo tekstów związanych z kryzysem uchodźczym – jednym z najbardziej palących problemów społecznych współczesnego świata. Ponadto w numerze artykuły o ks. Zdzisławie Trandzie i Lili Jełowickiej, a także relacje z wydarzeń kościelnych i ekumenicznych.

Napływająca w ostatnim czasie do Europy wielka fala uchodźców wywołała wiele komentarzy, sporów i działań. W najnowszym numerze JEDNOTY temat ten poruszony został w tekstach dwóch kazań i stałym felietonie. W sprawie sytuacji uchodźców wypowiedziały się międzynarodowe i krajowe organizacje ekumeniczne i wyznaniowe. JEDNOTA publikuje teksty niektórych oświadczeń. Blok tych tekstów został poprzedzony artykułem wprowadzającym.

W grudniu ks. Zdzisław Tranda, biskup senior Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, skończył 90 lat. Z tej okazji JEDNOTA publikuje dwa teksty o tym duchownym, a także fotorelację z uroczystości jubileuszowych. W numerze czytelnicy znajdą również artykuły o nagrodzonej przez Diakonię Kościoła reformowanego Lili Jełowickiej, przedwojennym działaczu sportowym Tadeuszu Semadenim, a także szereg relacji z wydarzeń kościelnych i ekumenicznych.

Najnowszy numer JEDNOTY jak zwykle jest dostępny w wersji papierowej oraz pdf. Wszystkie artykuły można także przeczytać w serwisie internetowym jednota.pl.

Zobacz: spis treści JEDNOTY nr 4/2015

 

Kup JEDNOTĘ nr 4/2015:


Informacje o prenumeracie